22

Projectes

Projecte Reviu. 3a Convocatòria Mediambiental Fundació Bancaixa-CaixaBank

Reviu el Territori és un projecte finançat per la Fundació Bancaixa-CaixaBank emmarcat en la 3a convocatòria mediambiental.
Reviu és una resposta al nostre compromís amb el Pacte Verd Europeu, perquè el futur d’Europa depén d’un planeta saludable. Els reptes actuals en matèria de clima i medi ambient exigeixen una resposta urgent i ambiciosa.
Pretenem, mitjançant aquest projecte, mostrar a petita escala una estratègia per a millorar la salut dels nostres boscos i la seua biodiversitat, especialment en la zona mediterrània, a través quatre pilars:
– Defensa dels insectes pol·linitzadors i la biodiversitat en general.
– Erradicació d’espècies al·lòctones invasores.
– Eliminació o disminució de plagues que afebleixen les masses forestals.
– Repoblacions d’enriquiment per a millorar la biodiversitat i disminuir els efectes dels incendis forestals.

REVIU LOGO Color AF traz page 0001
Balsa Reviu 1

21

Projectes

Dinamització agroecologia en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Aquest projecte dóna resposta a les línies d’acció marcades en el I Pla Valencià de Producció Ecològica (2016-2020) creat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 

Tractem així de:

  • Fomentar el consum conscient, responsable i ecològic.
  • Facilitar la comercialització dels productes ecològics valencians i de km.0
  • Millorar la governança i la transparència del sector.

Projectes Bee to Bee / B2B (Cos Europeu de Solidaritat – Fundació Bancaja)

El projecte Forest Lab / Bee2Bee es basa en la necessitat de millorar la salut i la biodiversitat dels nostres boscos. Aquest projecte experimenta amb les tècniques de lluita contra l’emergència climàtica en matèria forestal que a més serviran de marc per al desenvolupament del projecte.

  • Foment de la biodiversitat i els pol·linitzadors.
  • Eliminació d’espècies invasores i compostatge.
  • Recerca en matèria de repoblacions forestals.
  • Participació i consciència ciutadana.

*Projecte cofinançat pel Cos Europeu de Solidaritat i la Fundació Bancaixa-CaixaBank

Projecte Escola Rural Activa / ERA (Cos Europeu Solidaritat – Fundació La Caixa)

ERA és una proposta de dinamització i posada en valor de l’escola rural. Apostem per experimentar un aprenentatge real, arrelat en el territori, vivencial, emocional i de reconnexió amb la naturalesa. Es tracta d’un aprenentatge actiu i significatiu, en relació directa amb el medi ambient i el vincle familiar i comunitari.

Llibre Llavors de prop, per a plats de sempre.

20

Projectes

Dinamització agroecologia en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Aquest quadern educatiu us ofereix les eines necessàries per a treballar els conceptes bàsics entorn a l’agroecologia en l’àmbit educatiu. Dirigit principalment a alumnes/as de cinquè i sisè de Primària.

*Programa cofinançat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana.