LOGO BEE

“Forest Lab” és la denominació que rep el nostre projecte de custòdia del territori en la vall de la Casella d’Alzira, on salvaguardem 35.000m2 propietat de Fundem (Fundació Enrique Montoliu).

Des de l’any 2017 Interpreta Natura hi ha invertit recursos econòmics i personals en este projecte a fi de posar en pràctica totes les accions que, se suposa, propicien i acceleren la recuperació de l’ecosistema.

Després dels primers esforços hem considerat que és el moment de realitzar accions més tècniques i científiques amb l’objectiu d’establir esta parcel·la experimental com a centre de referència dins de l’escenari natural del bosc mediterrani.

Per a aconseguir estes metes hem sol·licitat ajuda tant al Cos de Solidaritat Europeu, com a la Fundació Bankia-Bancaja.

El FOREST-LAB és la resposta al nostre compromís amb el Pacte Verd Europeu perquè creiem que el futur d’Europa depén d’un planeta saludable. Els reptes actuals en matèria de clima i medi ambient exigixen una resposta urgent i ambiciosa.

Amb este projecte pretenem mostrar a xicoteta escala una estratègia per a millorar la salut dels nostres boscos i la seua biodiversitat, en especial els pol·linitzadors, fonamentat en cinc pilars:

  • La defensa dels insectes pol·linitzadors i la biodiversitat en general.
  • L’eradicació d’espècies al·lòctones invasores.
  • L’eliminació o disminució de les plagues que debiliten les masses forestals.
  • La repoblacions d’enriquiment per a millorar la biodiversitat i disminuir els efectes dels incendis forestals.
  • La conscienciació i participació de la població.

Esta primera fase es podrà realitzar gràcies al finançament rebuda per part de la Fundació Bankia-Bancaja en el marc de la “I Convocatòria de Medioambiente i Desenrotllament Sostenible” i servirà de punt de partida del programa que ho completa “B2B”.

El projecte “Bee2Bee” ha sigut finançat en el marc del Cos de Solidaritat Europeu i se centra en el foment dels pol·linitzadors.

Esta segona fase perseguix dos objectius principals:

  • La investigació de l’efecte regenerador dels pol·linitzadors sobre un ecosistema local.
  • La conscienciació de la població sobre la importància de conservar i potenciar la vida i propagació dels pol·linitzadors, així com els riscos derivats de la seua pèrdua.

A més, les accions seran dutes a terme de forma participativa per jóvens menors de 30 anys, encara que el destinatari final serà tota la població.

En definitiva, este projecte pretén oferir experiències estimulants i enriquidores als nostres jóvens amb l’objectiu d’aconseguir importants canvis, alhora que desenrotllen les seues pròpies capacitats i competències. Per això t’invitem a unir-te al nostre equip de voluntariat enviant la teua sol·licitud al correu info@interpretayeduca.com

Projecte financiat per:

NOTÍCIES RELACIONADES: