Legislació
El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web www.interpretayeduca.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) d’INTERPRETA NATURA amb CIF G-98849169, amb domicili al carrer Verge del Lluch, 19-3-5 46600 Alzira (València).

Amb caràcter general les relacions entre INTERPRETA NATURA amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).

Ús i accés d’usuaris
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb INTERPRETA NATURA o qualsevol de les seues delegacions.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d’INTERPRETA NATURA i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit d’INTERPRETA NATURA.

Contingut de la web i enllaços
INTERPRETA NATURA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

INTERPRETA NATURA no assumeix la responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es puga accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat d’INTERPRETA NATURA La presència de “links” o enllaços en les pàgines web d’INTERPRETA NATURA té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.