Close

Sustainable NGO’s (presentació del projecte)

El projecte “Sustainable NGO’s” és una aliança a nivell europeu per al coneixement entre diferents institucions amb l’objectiu d’estimular la innovació, l’esperit d’empresa, la creativitat, l’ocupabilitat, l’intercanvi de coneixements i l’ensenyament i l’aprenentatge multidisciplinaris.

La finalitat d’aquest treball en xarxa és sensibilitzar sobre el canvi climàtic i els reptes mediambientals al sector de la joventut. Seguint la línia dels documents estratègics europeus i mundials, es pretén capacitar a joves, treballadors/es i líders juvenils per a la transició ecològica, fomentant una forma de treball més sostenible, millorant les seues competències ecològiques, i ajudant-los a canviar els seus hàbits i comportaments perquè es converteixen en agents de canvi tant dins com fora de l’organització juvenil.

Quant de temps dura el projecte? De març de 2023 a març de 2025

 

Quines organitzacions duran a terme el projecte? 

 • Institute for Health and Environment. Organització no governamental activa en els àmbits del medi ambient, la salut pública i la salut mediambiental(Eslovènia, Ljubljana, www.izo.si )
 • ASOCIATIA GEYC. Organització juvenil d’àmbit nacional i europeu l’objectiu del qual és aconseguir un canvi positiu en la seva comunitat. (Romania, Bucureşti, http://www.geyc.ro)
 • Interpreta Natura. Entitat sense ànim de lucre per la conservació del patrimoni natural i cultural. (Espanya, Comunitat Valenciana, www.interpretayeduca.com)

 

Quantes associacions juvenils s’espera que participen? 

Participaràn un total de 24 entitats de Rumanía, Eslovènia i Espanya, mitjançant les quals es formarà a més de 150 joves.

 

Què esperem obtenir?

L’objectiu principal del projecte pretén capacitar a les organitzacions i els seus equips per calcular i establir el seu nivell de sostenibilitat, així com oferir ferramentes per aplicar mesures de millora. Açò serà possible mitjançant les següents línies de treball:

 • La posada en marxa d’un programa de jornades i seminaris formatius per al desenvolupament o la millora de les competències ecològiques, centrats en les necessitats de les persones en quant als seus coneixements sobre el medi ambient, la petjada ecològica, el canvi climàtic i un estil de vida més sostenible.
 • La creació d’una eina per a mesurar el grau de sostenibilitat mediambiental de les organitzacions.
 • El disseny d’una guia de directrius i recomanacions per a la millora de la sostenibilitat de les organitzacions.

 

Accions programades

Les persones i organitzacions que formen part d’aquest projecte pilot participaran de les següents accions: 

 • Més de 15 líders i joves treballadors/es i almenys 60 joves d’entitats juvenils respondran a les entrevistes i qüestionaris previs sobre les necessitats en els camps del canvi climàtic, desenvolupament sostenible i gestió sostenible de les organitzacions.
 • Més de 250 persones participaran en diferents mòduls formatius (un total de 30 hores de formació) per al desenvolupament o la millora de les competències ecològiques en les organitzacions.
 • L’eina per a mesurar la sostenibilitat i les directrius de sostenibilitat s’utilitzaran per a ajudar les organitzacions a veure el potencial de transformació sostenible i preparar plans d’acció per a aplicar canvis cap a la sostenibilitat en cadascuna d’elles. En l’aplicació de totes dues eines participaran un mínim de 21 organitzacions i més de 100 joves.
 • A més a més, es realitzaran dues jornades, a la comunitat valenciana, i una conferència final a Eslovenia a octubre de 2024, on es presentarà el projecte per a que qualsevol entitat interessada puga aprendre a utilitzar les eines per la sostenibilitat creades.
 • Finalment, aquest projecte es sotmetrà a un procés avaluatiu continu per poder dissenyar i millorar un conjunt de ferramentes pràctiques i operatives per al comú de la Unió Europea.
Sustainability Guide for Youth NGOs 2023.pdf 1

Related Posts