Close

LLIBRE LLAVORS PEL FUTUR “PROJECTE EDUCATIU HORT ESCOLAR”

QUADERN HORT ESCOLAR

“LLAVORS PEL FUTUR”

Valorar i recuperar els coneixements, la cultura del món agrícola, conèixer tot el seu procés de la vida de la planta, promoure activitats de comunicació, treballar en equip… són algunes de les coses que té com a objectiu aquest quadern.

null
null

ORGANITZACIÓ

Crearem un equip de l’hort on algunes de les segures tasques decidir aspectes de producció, definir els objectius, organització….
null
null

CONEIXEM L'HORT - LA COLLITA.

Conèixer les tasques dels agricultors, aprendre a fabricar ferramentes amb material reciclat, utilitzar mesures de longitud, entre altres moltes coses…
null
null

PREPARACIÓ DE LA TERRA- LA COMPOSTERA.

Aprendre a elaborar compost, identificar la cadena alimentaria relacionada en la descomposició de residus, experimentar el procés de fotosíntesis,….
null
null

PLANTES I ANIMALS BENEFICIOSOS

Beneficis de les plantes aromàtiques,  importància de la diversitat d’éssers vius i la relació amb la natura, estudiar les abelles com a insectes beneficiosos…
null
null

EXPERIÈNCIES AMB EL MENJAR.

Ampliar el que ja sabem de les hortalisses, mitjant els sentits farem degustació de les hortalisses, valorar el benestar i la vida sana, conéixer les aportacions nutricionals d’aquestes, …

COM ESTÀ ESTRUCTURAT “Llavors pel futur” ?

L’hort escolar es converteix en un llibre de text”que complementa l’acció educativa de diverses àrees..

UN PROJECTE PER A TOTS EN COOPERACIÓ

PER ALS XIQUETS “EL FUTUR”.

Ho hem plantejat d’una manera que participen tots, independentment del seu nivell i necessitats. Fet per a que l’alumnat argumente, decidisca, s’implique, facilite l’adquisició de comportaments i afavorisca l’agrupació entre ells.

PER AL CLAUSTRE DEL PROFESSORAT.

Serà una nova forma de treballar on es compartisca experiències, anècdotes i problemes.

PARES, MARES, IAIOS I IAIES.

És una manera activa i suggerent d’obrir les portes del centre a les famílies. Açò farà que millore la comunicació del centre amb els familiars. DEGUEM CAMINAR TOTS JUNTS.

I perquè no?

Mestres que deixaren l'escola per jubilació també poden tornar on han treballat tants anys, per participar en el projecte on la Natura és essencial. LA NATURA DÉU FORMAR PART DE L'ESSÈNCIA DE L'ESCOLA.

Aquest quadern conté molts més materials més enllà d’una informació, tot aquest llibre està format per fitxes, activitats, plans, fotografies per viure un hort real, vivencial i futur.

ALTRES MATERIALS EN ELS QUALS CONTEM:

Resolució de problemes
Dimensió emocional “conscienciació plena”.
Fitxes de treball
Valoració escala d’observació (l’observació del que anat ocurrent durant tot el procés és la millor forma de saber).
Avaluació (Encara que no és tant tot el que hi han aprés, sinó com ho Han après, hem inclòs aquest apartat perquè els alumnes puguen valorar tot el que hi han aprés en forma quantitativa).
Material Manipulable (com poden ser fitxes, plans o fotografies).
Material Bibliogràfic (perquè sempre volem saber més…).
Material manipulable.

NO HI HA FUTUR, SENSE NATURA!

La natura és part important de l’educació. És necessari que el professorat s’involucre per a formar als xiquets del futur.

Related Posts