Close

CONCLUSIONS ESTADÍSTIQUES REVIU LO RURAL

Les enquestes realitzades durant el mes de juny de 2022 dins del pla reviu el rural tenien com a objectiu conéixer les aptituds i actituds que presenten els municipis de l’entorn de la serra Espadá per a acollir a nous habitants. Molts dels municipis enquestats presenten risc de despoblació i busquem les eines per a frenar aqueixa dinàmica des del coneixement de les realitats de la seua població.

Captura de pantalla 2022 09 23 092503

Analitzant els resultats, en primer lloc destacar que encara que la mostra no és molt gran (36) s’ha aconseguit la participació des de tots els municipis de la serra d’Espadà i voltants sent majoritària la participació d’Azuebar i Vall de Almonacid.

Observem un equilibri entre el sexe i l’edat dels enquestats encara que siga una mica major la participació de les dones i la franja d’edat de 30 a 40 anys.

 

El major consens de l’enquesta és la necessitat de mesures per a frenar la despoblació amb més del 90% de respostes afirmatives. Molta més varietat d’opinions hem trobat a l’hora de prioritzar els àmbits on actuar;

Captura de pantalla 2022 09 23 093054

Una majoria molt estreta dels enquestats considera que l’oferta d’ocupació és una de les qüestions més importants molt seguit dels quals opinen que és la millora de serveis públics i al seu torn molt seguit dels quals consideren que és l’accés a l’habitatge. Tots amb una acceptació d’entorn al 20% seguit més lluny per una major connectivitat a la xarxa i major oferta cultural, resultant la resta de qüestions molt minoritàries.

 

Aprofundint en cadascuna d’aquestes qüestions comencem per l’accés a l’habitatge . Una gran majoria dels enquestats són coneixedors de l’existència de cases buides, però per contra també una majoria reconeix que existeixen molt poques ofertes de lloguer o poques de venda. Paradoxal és que també la majoria dels enquestats reconeix que hi ha molts demandants d’aquests habitatges. Captura de pantalla 2022 09 23 093515Els enquestats apunten al fet que els motius principals d’aquesta estranya situació és la falta de condicions d’aquests habitatges, encara que també s’apunta la falta de rendibilitat i que no es fien dels inquilins com a motius molt influents. La majoria considera que si hi haguera ajudes a rehabilitar els habitatges, en primer lloc, o ajudes amb l’assegurança i avantatges fiscals, en segon lloc, hi haurà més persones disposades a llogar i vendre.

 

 

Centrant-nos en un altre àmbit que més preocupa els enquestats per a frenar la despoblació com és l’oferta laboral , els resultats reflecteixen la possibilitat de cobrir demandes d’ocupació en el sector de cura a ancians i en menor mesura en el sector agrícola principalment. No existeix la percepció que hi haja molta desocupació entre la població, per contra no hi ha percepció que existisquen moltes opcions d’ocupació. Possiblement, és pel fet que és un ambient que espenta als aturats a la migració. Es considera molt important que existisca més canals entre ocupadors i aturats en l’entorn rural.

Quant a la connectivitat en aquests municipis, els enquestats aproven el servei d’internet sobretot a la xarxa 4G es refereix. Hi ha prou satisfacció amb l’estat de les carreteres i carrers. Sembla que camins i senderes són els grans oblidats. Per contra, el transport públic es demostra insuficient per a la majoria dels enquestats. Es veu molt interessant implementar plataformes digitals de compartir vehicle a nivell municipal.

Finalment, en l’àmbit dels serveis trobem molta disparitat d’opinions quant a l’atenció primària es refereix . Segurament és pel fet que hi ha realitats molt diferents dins del territori Espadà, pobles que encara conserven població suficient perquè es mantinga un servei de qualitat i en molts aspectes de més qualitat que en grans ciutats en què el ràtio de població per metge és menor i pobles on la despoblació ha provocat una degradació dels serveis difícilment reversibles. Això pot ser el cas de pobles amb pocs habitants que han de compartir el metge amb altres pobles , tenint un servei d’unes poques hores setmanals i tenint en compte que la mitjana d’edat en aquests municipis és molt elevada resulta molt insuficient.

Captura de pantalla 2022 09 23 094227Captura de pantalla 2022 09 23 094320

Quant a serveis culturals es refereix els enquestats perceben una necessitat de crear un canal de difusió cultural en el seu municipi perquè no es coneix la labor de les associacions culturals dels seus municipis en molts casos.

Els comerços que existeixen es veuen insuficients, però una altra vegada ens trobem amb les diferents realitats del territori Espadà. Igual que ocorre quan es pregunta als enquestats per les opcions d’oci que existeixen en els seus municipis, hi ha moltes realitats diferents encara que sembla que hi ha un consens que aquestes activitats estan molt concentrades en l’estiu i a l’hivern no hi ha cap opció.

Aquestes són algunes de les respostes que hem obtingut a les enquestes:

Captura de pantalla 2022 09 23 094715

Related Posts