Avivar les ganes per conèixer és el primer pas per a poder després protegir allò que ens ha interessat. Així doncs, fomentem la lectura i els viatges per a alimentar eixa sana curiositat.