LLAVORS PEL FUTUR “Projecte educatiu d’hort escolar”

17,50 19,00 

NO HI HA FUTUR, SENSE NATURA!

La natura és part important de l’educació. És necessari que el professorat s’involucre per a formar als xiquets del futur.
Neteja
SKU: N/A Category:

Valorar i recuperar els coneixements, la cultura del món agrícola, conèixer tot el seu procés de la vida de la planta, promoure activitats de comunicació, treballar en equip… són alguns dels objectius que té aquest quadern.

Dirigit al professorat de primària, és un projecte per a tots en cooperació, xiquets/tes, educadors/res, pares, mares i iaios/es…

Està estructurat en cinc camps temàtics:

1- Organització.

2- Coneixem l’hort. La collita.

3-Preparació de la terra. La compostera.

4- Plantes i animals beneficiosos.

5- Experiències amb el menjar. Amb diferents accions per cada camp temàtic.

El quadern conte:

✅ Un conjunt de 50 fitxes on trobarem, organitzades per camps temàtics, el
nivell al que va dirigit, el tipus d’agrupament, quan es desenvolupa i on, els
objectius de l’acció, les accions que el professorat integrarà en activitats en
les seves unitats didàctiques, atenció a la diversitat, estratègies
metodològiques, materials, vinculació amb el currículum i avaluació.
✅Concreció Curricular que es planteja en les accions.
✅Fitxes de treball per l’alumnat. Quadern de camp.
✅Instruments d’avaluació: Escala d’Observació, Autoavaluació, Rúbrica…
✅Material manipulable: Cromos d’eines accions, jocs de taula
✅Recull seleccionat de guies i pàgines web.

AUTORES DEL LLIBRE: Desampa Rodrigo Señer i Pilar Ortí Garcia.

NO HI HA FUTUR, SENSE NATURA!

La natura és part important de l’educació. És necessari que el professorat s’involucre per a formar als xiquets del futur

Tal vegada t’interesse saber un poc més sobre aquest llibre 👇

https://interpretayeduca.com/llibre-llavors-pel-futur-projecte-educatiu-hort-escolar/

 

📝NOTA: Per a l’opció de recollida a l’establiment cal fer-ho en horari comercial, no obstant podeu cridar al 962 018

393 per a informar-se de quin horari bé millor a les dues parts.📝

Additional information

Preu

Entrega en domicili llibre en castellà, Entrega en domicili llibre en valencià, Recollida a L'ESTABLIMENT- llibre en castellà, Recollida a L'ESTABLIMENT- llibre en valencià