Close

Horts urbans: una realitat en progressió

Els horts urbans de cultiu ecològic emplaçats a l’Hort de Redal (8 parcel.les) i a l’Hort de Ros (17 parcel.les) per a jubilats, aturats i associacions d’àmbit social i l’establiment d’un mercat ecològic fixe tots els dimecres a Alzira ja són realitat. I no seran els últims projectes en nàixer amb l’objectiu de fomentar i afavorir l’agricultura ecològica i de proximitat amb tots els seus valors i beneficis. Els horts urbans: una realitat en progressió ascendent.

Horts urbans: una realitat en progressió
Horts urbans d’Alzira als peus de la Muntanyeta

Interpreta Natura compila diverses sensibilitats i l’agricultura ecològica/orgánica n’és una d’elles. No treballem amb un sistema o filosofia específica, més bé barrejem les tècniques agrícoles ecològiques/orgàniques/sostenibles que creiem oportunes respecte a la particularitat de cadascún dels indrets on hi som.

Horts urbans: una realitat en progressió
Recepció dels participants al curs


La nostra participació fins ara en aquest projecte del Departament de Mediambient i Agricultura d’Alzira ha sigut impartir els cursos bàsics d’agricultura ecològica als usuaris d’aquestos horts per facilitar-los-hi la comprensió i realització de les tasques culturals necessaries per al conrreu orgànic, facilitar al Departament de Mediambient un anàlisi tècnic de millores en aquestes instal.lacions a realitzar en el temps, plantar 85 plantes medicinals/aromàtiques de protecció, assessorar als agricultors en temes de plagues i enfermetats (prevenció i actuació) i de com gestionar l’espai que comparteixen, i també els animem a què col.laboren, s’ajuden i que intercanvien coneixements, llavors i experiències.

Horts urbans: una realitat en progressió

Tècniques bàsicques de cultiu


L’agricultura ecològica és un món canviant, per tant l’observació, la pràctica i l’exploració són clau per apendre i millorar tasques i produccions.

Desde Interpreta Natura sóm molt conscients de la importància de recuperar les interfaz urbano/forestals degradades per convertir-les en zones verdes d’oci i en altres espais naturals atraients i facilitadors de relacions interpersonals a la natura, fomentades en la participació ciutadana i què ens aporten major qualitat de vida.

Les idees de reciclatge i reducció de la contaminació també estàn integrades en les idees i fórmules de gestió dels horts urbans i perfectament aplicables i compatibles amb la vida quotidiana de qualsevol persona.

Horts urbans: una realitat en progressió
Plantació d’aromàtiques de protecció


L’Associació mai perd la possibilitat d’incidir quan es tracta de millorar pràctiques i conductes socials, educaciónals i de conscienciació. Així com la salut en tots els seus aspectes (físic, mental i espiritual) i per a tothom. Per la qual cosa ha de ser-hi un objectiu prioritari constituït a tots els nostres projectes i activitats sensibilitzadores.

Horts urbans: una realitat en progressió
Pronte la fauna ha començat a poblar l’hort. A la imatge una Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)


Aquest encoratjador projecte d’horts urbans és un treball continu i de llarga duració, on les futures actuacions depenents de noves inversions poden assolir la il.lussionant realitat d’un espai ben gestionat que siga referent comarcal, on puguen compartir agricultors, estudiants i associacions entre altres i done cabuda a la creativitat i la investigació basada en la praxis.

Nosaltres seguirem treballant en aquest propòsit amb tot l’afecte que ens caracteritza.

Horts urbans: una realitat en progressió
Tècnic d’ Interpreta Natura

Francesc Camarasa Collado

Related Posts