Close

FIRES DINAMITZACIÓ AGROECOLÒGICA

LES FIRES, UN PUNT D’ATENCIÓ IMPORTANT!

Les fires són un punt d’atenció molt significativa, on la gent compartís les seues opinions, on es dialoga i on està més receptiva a escolar i provar coses noves.
Des d’Interpreta Natura considerem que la difusió és part del programa o en aquest cas projecte, per tant, no pot ser oblidada i ha de programar-se adequadament. A més com aquest projectes;emmarca en una estratègia més àmplia relacionada amb el consum ecològic i responsable compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic, així com amb la transició cap a un nou model agroalimentari incloent, equitatiu i sostenible en la qual emmarca aquest projecte.

Considerem que el pla de divulgació i sociabilització és donar a conéixer el que es fa més enllà de les persones a les quals va enfocada directament el projecte. La difusió com hem vist en les accions permetrà el intercanvi, la informació i l’experiències, la millora del programa, la captació de noves persones disposades a col·laborar o participar, etc.

Així hem considerat que la difusió ha de ser planificada com una part més del procés,han de tindre clars els objectius que es pretenen aconseguir, els mitjans que utilitzaran, els recursos econòmics que es poden destinar i les fases aquest.

OBJECTIU DEL PLA DE DIVULGACIÓ I SOCIABILITZACIÓ.

– Posar en coneixement del públic objectiu el projecte “Converteix-te en superheroi amb els poders de les ecoverdures”: en què consisteix; els seus objectius; motius de la seua creació; conformació del partenariat; els seus resultats, etc.
– Divulgar els avanços realitzats i els resultats obtinguts en el transcurs del projecte.- Proporcionar una base documental i material de referència per a la realització de futurs treballs i projectes.
– Realitzar una comunicació eficaç i transparent i comprensible a tota la societat, sobre els temes del projecte.
– Aconseguir un efecte multiplicador aquest projecte en tota la comunitat escolar de la Comunitat Valenciana.

VALL DE ALMONACID

Un poble fonamentalment agrícola on destaca el cultiu d’almendres, olivers i fruitals. Un poble amb una important tradició agrícola situat a l’Alt Palància i amb un important patrimoni cultural fa que organitzarem un cap de setmana del mes mogut en aquest lloc. On vam incentivar el seu Patrimoni no sols cultural també AGRÍCOLA.
Va ser una fira molt concorreguda, on passaren pel nostre estand més de 120 persones, xifra quantiosa tenint en compte que es tracta d’un poble d’uns 269 habitants, on vingueren gent del poble i dels seus voltants.

 

ACTIVITATS QUE ES VAN FER, TEATRALITZACIÓ DE MANDARINA, DIFUSIO DE TOTES LES ACCIONS I TALLERS PROMOCIONANT ELS PRODUCTES ECOLOGICS.

BEJÍS

Un poble amb impressionants paisatges, on l’economia està basada principalment de la ramaderia i agricultura. Important tradició agrícola.

En totes aquestes fires férem una degustació de productes de la zona amb tots els veïns. Incloent sucs i menjars tradicionals.
Elegim aquests pobles precisament por açò, per la gran tradició agrícola tan necessitada actualment, on es necessita no perdre aquesta tradició i on es presenta un gran actiu agrícola per protegir.

FOTOGRAFIES DE LES FIRES

Related Posts