Close

GESTIÓ DE LA IGUALTAT EN INTERPRETA NATURA

GESTIÓ DE LA IGUALTAT A INTERPRETA

Amb aquesta nova fita, refermem el camí cap a la igualtat entre tothom en una declaració en favor de la vida.

IMG 20210914 WA0002
Els primers quatre anys  de la creació de l’associació  haguérem de dirigir els nostres  esforços, principalment, en consolidar-la com a referent innovador en l’àmbit de l’educació ambiental, i la conscienciació ciutadana amb l’objectiu de defensar i millorar el patrimoni natural, cultural i històric amb noves tècniques al nostre país. 
Ho aconseguirem amb un model poc usual al sector laboral i empresarial que hi existeix actualment al nostre entorn, on  l’empresa privada predomina a l’espai que la pública no pot abastir.
Nosaltres vam apostar per un associacionisme/cooperativisme més professional, però on l’empresa no és el objectiu final, sinó més bé, l’acció directa sobre la gent i la conservació de l’entorn, diferenciant-nos així de la resta d’entitats basades en l’associacionisme més reivindicatiu. Així doncs, posem en valor la professionalització del sector mediambiental, i a més a més, fomentem l’autoocupació: creació, venda i execució de projectes tant personals com col·laboratius.
Això exigeix als socis diversificar-se professionalment, la qual cosa, complica més formar un equip estable. Així i tot, aconseguirem el repte, el qual, ens va  permetre posteriorment continuar amb una agenda molt exigent i encoratjadora, envers la consecució d’uns objectius tan importants com necessaris dintre la nostra filosofia d’àmbit social, que fins eixe moment ens havia sigut impossible d’establir. Aleshores, pogueren accedir a sous justos, fins i tot, per damunt del marcat al nostre sector o Conveni Col·lectiu.
IMG 20210420 WA0004

La fórmula emprada es basa en diversos conceptes: recolzament entre associats, la conciliació familiar, la diversificació laboral, el convenciment de cap on volem anar, i que hi ha tantes possibilitats com les que entre tots siguem capaços d’imaginar. Tot açò, ens a dut a aquest punt dolç d’existència i avanços que ens a donat l’empenta decisiva per abordar més temes d’igualtat i respecte social, com és la igualtat de gènere, orientació sexual, raça, etc.

Un altre repte molt important per nosaltres és el de la paritat, on estem també molt avançats. Amb la pròxima incorporació d’una altra companya a la Junta Directiva ens quedaríem molt a prop del 50/50, la mateixa proporció que ja existeix de sòcies/socis amb projectes professionals o treballadors/es.

IMG 20200710 WA0018
Un altra branca que duguem temps fomentant i recolzant a través de convenis amb entitats relacionades amb la Integració i la Immigració.
Per finalitzar, volem anunciar l’èxit aconseguit arran de la presentació del nostre Pla d’Igualtat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la qual ens ha Certificat com a empresa que acompleix les Lleis que la composen amb el segell “Fent empresa. Iguals en oportunitats”. És un orgull per a nosaltres haver-hi assolit aquests fins, i a més a més que haja sigut preparat i redactat per una de les nostres companyes més joves i alhora rellevant, nomenada a més a més vocal d’Igualtat, Gloria Falomir, companya i professional amb gran projecció.
Amb aquesta nova fita, refermem el camí cap a la igualtat entre tothom en una declaració en favor de la vida. 
IMG 20210914 WA0002

*Info relacionada

 LLEI 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes.

Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Related Posts