Close

Deures amb la Terra a través de la Custòdia del Territori

La custòdia del territori podria ser la salvació dels últims boscos de la Terra.

La Custòdia del Territori no és més que un acord entre els propietaris d’un terreny (generalment de propietat particular) i un col·lectiu que lluita per la conservació del medi natural, cultural i paisatgístic.

 

Interpreta Natura seguim apostant per la Custòdia del Territori. Un any més presentem aquest informe amb les actuacions realitzades durant el període comprès entre març de 2019 i març de 2020. 

Aquesta vegada ens agradaria destacar certes accions realitzades com la recuperació dels drets de reg, el disseny d’un logotip que identifique el projecte o la fabricació d’un panell interpretatiu per a la informació dels interessats. 

A més a més, s’ha registrar el projecte a l’inventariat nacional de custòdia del territori i s’ha participat a un reportatge del programa Mare Terra de À Punt entre altres novetats que vos presentem en els següents punts. 

Contribucions realitzades en 2019/20

A continuació enumerarem les accions generals que s’han realitzats durant aquest projecte. Aquests han sigut possibles gràcies a la col·laboració de la ciutadania a través de les activitats de voluntariat i els esforços morals i econòmics de *Interpreta Natura:

  • 10 jornades de voluntariat a 2019 als mesos de desembre i gener en les que es realitzaren les següents tasques:
  • Fabricació d’una basseta per a fer servir d’abeurador, hábitat per a anfibis. 
  • Eliminació manual d’espècies invasores. 
  • Triturat de les restes d’espècies eliminades.
  • Desbrossament. 
  • Reparació de camins d’accés i escales.
  • Eliminació de 3 dels 4 cremadors. 
  • Construcció d’un gran composter amb els blocs procedents dels cremadors eliminats. 
  • Adaptació d’un aparcament per a bicicletes. 

 • Celebració dia de l’arbre a febrer de 2020:

– Amb uns 50 assistents. 

– S’ha realitzat la plantació d’uns 150 nous peus d’espècies autòctones como carrasques, llentiscles o garrofers. 

– S’han realitzat tallers educatius sobre compost i fauna útil. 

– S’ha explicat a tots els assistents el projecte de custòdia.

– Finalment s’ha realitzat un esmorzar tradicional per als participants. 

Però la Custòdia del territori requereix d’un compromís persistent i més si cap en els mesos més durs. Així durant tot l’any els nostres socis i col·laboradors es mantenen alerta i vigilants de l’evolució de l’espai:

 • Regs de manteniment durant tot l’estiu de 2019.
 • Pagament de regs a manta per a omplir dipòsit i per a la supervivència de les reforestacions al juliol de 2019.
 • S’ha construït, dissenyat i instal·lar una caseta informativa de fusta on explica en què consisteix el projecte, qui son els participants, quins el objectius i com poc participar cadascú. 
 • S’ha disposat una nova i millorada zona de reunió amb els blocs dels cremadors desmuntats. 
 • Trossejat i extracció d’una  olivera caiguda per el temporal Gloria.
 • Motivació de la participació del sector privat amb la plantació d’arbres autòcton per part d’empreses com Ikea. 
 • S’ha engegat un projecte consistent en la intal.lació d’una malla anti-herba cedida per la empresa Paimed per a eliminar la gran quantitat d’espècies invasores. En 18 mesos es retirarà i es procedirà a sembrar amb llavors autòctones “amigues del pol.linitzadors”. 
 • Participació de voluntaris internacionals amb la col.laboració en programes d’Erasmus +. 
 • Vigilància i prevenció d’incendis al període estival.

 

A més a més, Interpreta Natura hem participat activament en les Jornades de Custòdia del Territori celebrades al CEACV. També s’ha registrat el projecte de custòdia al “Inventari Nacional de Custòdia del Territori” i s’han registrat les condicions forestals de la parcela mitjançant un estudi tècnic. 

SEGUIM EN LA LLUITA CONTRA L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Així, amb aquesta crisi i un futur incert afrontem aquest any 2020 en el qual la lluita contra els efectes del mal causat al Planeta són cada vegada més evident. La lluita es preveu acarnissada i podem assegurar que continuarem el nostre camí passe el que passe. Per això ens comprometem a:

  1. Neteja de tot tipus de fems. Inclús després de 4 anys de projecte continuen apareixent residus sòlids. 
  2. Desbrossament a les zones d’aparcament, bancals i estrictament forestal; entrem al tercer terç de la Finca. 
  3.  Eliminació mitjançant el triturat dels residus orgànics per a la creació i millora del sòl.
  4. Selecció dels individus herbacis, arbustius i arboris interessants i recuperables a la zona de cultiu (bancals) i a la seua zona d’influència per a fomentar la retenció de sòl, proporcionar ombra als plantons i generar biodiversitat. Poda dels recuperables i eliminació dels altres.
  5. Utilització del composter per a l’eliminació de les restes vegetals i com a eina educativa i de conscienciació. 
  6. Una primera intervenció selvícola a la zona forestal amb la intenció de crear una senda fins al bosquet més gran on farem poda de protecció i crearem una zona ideal per a la instal.lació de una estació polinitzadora.
  7. Desbrossament arbustiu  amb coltell.
  8. Poda forestal de protecció dels individus més importants.
  9. Celebració del dia de l’arbre 2021 i publicitació de l’event amb la col.laboració de l’Ajuntament d’Alzira. 
  10. Plantació de nous arbrets, principalment del gènere Quercus. 
  11. Inventari de Flora i Fauna més importants presents a la Finca.
  12. Organització de 10 jornades de voluntariat per a realitzar diferents tasques de manteniment. 
  13. Instal.lació d’un nou dipossit d’aigua a la part alta de la finca per a poder regar aquestos bancals als periodes de sequera. 
  14. Motivació d’un projecte per afavorir els pol·linitzadors a la finca.  
  15. Seguiment del projecte d’eliminació d’invasores amb malla antiherba. Col.laboració amb l’empresa Paisajística Paimed. Posteriorment sembrarem aquestos bancals amb llavors de plantes útils per als pol·linitzadors. 
  16. Seguir amb els regs de manteniment a l’estiu.
  17. Estudi faunístic amb anàlisis de l’increment de la presència d’animals com a conseqÜència de la millora de l’espai. 

Aquest és el nostre compromís sobre el terreny. Però en aquesta batalla no caminem escassos de mitjans. Per això Interpreta Natura creiem fermament que en el treball pel que al nostre futur es refereix tothom és benvingut. No ens importa la ideologia política, els gustos, les vostres aficions, ni tan sols la marca dels calçotets que vestiu (qui els porte). És igual si no vas ser i ara eres. No importa si no t’agrade. Si ens uneix la responsabilitat ambiental, seràs benvingut.

No dubtes a col·laborar si així ho sents. Informa’t en la nostra web sobre com inscriure’t als voluntariats.

Related Posts