Close

CURSOS DE FORMACIÓ EN ASSOCIACIONISME

L’objectiu d’aquestes jornades formatives van a ser capacitar a la població en general perquè siguen capaces d’exercir el seu dret a participar activament en la construcció de la societat. Això implica des de conéixer per què és important aquesta participació fins al coneixement de les vies per a fer-ho o com accedir a la informació necessària.

La finalitat serà desenvolupar un teixit associatiu que facilite la cooperació i el treball en xarxa entre persones i col·lectius afins per a l’assoliment d’objectius comuns mitjans la col·laboració i optimització de recursos.
El curs s’impartirà aprofitant la cerca de participants per al desenvolupament de la campanya estival de vigilància ambiental en la qual es busquen voluntaris per a realitzar accions en la naturalesa. Aquests cursos es duran a terme durant el mes de juliol, els dies 2, 11 i 18 de juliol.
Aquestes jornades tindran lloc a Alzira, principalment en dependències municipals, en l’oficina de Interpreta Natura en el Forest Lab (espai obert en el paratge de la Casella on es desenvolupa un projecte de custòdia del territori on s’ha mostrat el compromís adquirit per l’associació en la millora d’aquest entorn en relació a temes ecològics i culturals com la recuperació del patrimoni tant material com immaterial).
En cada jornada ens centrarem amb una temàtica concreta que ens servirà d’eix conductor de la sessió i que exposem a continuació:
– SESSIÓ 1: Treball en xarxa. (Avantatges, potencialitats i inconvenients de les TIC.).
– SESSIÓ 2: Oportunitats i avantatges de l’associacionisme (cooperació, participació, creativitat, fiscalitat i transparència). La dona en l’àmbit de l’associacionisme.
– SESSIÓ 3: Eines de participació ciutadana (democràcia, governabilitat, xarxes socials, participació ciutadana en l’àmbit municipal, mecanismes de participació).
Aquestes jornades tindran una duració d’un matí en la qual es combinara la teoria amb la pràctica en el camp. La idea principal és aprofitar aquest programa ambiental perquè els participants visquen l’experiència participativa.

 

Related Posts